THEATRE-kotiteatteriprojekti

THEATRE oli Sopimusvuori ry:n ja Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettava ja Suomen Akatemian rahoittama kaksivuotinen  taide- ja tutkimusprojekti, jossa tutkittiin asumispalveluasukkaiden kotiin liittyviä ajatuksia ja kokemuksia sekä tutkivan teatteritoiminnan mahdollisuuksia toimia osana kuntoutusta.

Tutkivan teatteriryhmän osallistujat olivat Näsinkulman Klubitalon jäseniä ja henkilökuntajäseniä sekä Sopimusvuoren yksiköiden asiakkaita. Työryhmä vieraili Sopimusvuoren asumispalveluyksiköissä keväällä 2017 järjestäen draamatyöpajoja. Näiden pohjalta  luotiin Hahmotelmia kodiksi -esitys, jota esitettiin yhteensä 17 kertaa.

7.-9.8.2018 Kotiteatteriprojekti järjesti yhteistyössä Sopimusvuori ry:n kanssa pienimuotoisen, kansainvälisen teatterifestivaali MielenTilat Hiedanrannassa, Lielahden kartanossa.